Regulamin

Migawka’24 – Konkurs Malarstwa Figurkowego w Łodzi

Konkurs Malarstwa Figurkowego „Migawka” jest organizowany przez
Raspberry.Art, ŁDZ Figures Crew oraz sklep hobbystyczny „Stagraf”


  • Dlaczego i po co taka aktywność?

Celem konkursu jest aktywizacja społeczności malarzy figurkowych oraz rozwój  personalny w zakresie malarskim. Wydarzenia tego typu nadają dodatkowego celu w  Naszym hobby, a także zacieśniają więzi ludzi o tych samych zainteresowaniach.


  • Ocena zgłoszonych prac

Ocena przeprowadzona jest w systemie Open, co oznacza, że każda praca oceniana  jest indywidualnie. Dzięki takiemu systemowi jest możliwość wybrania większej ilości  prac do miejsc medalowych, co za tym idzie możliwa jest większa ilość złotych, srebrnych i brązowych medali przyznanych w poszczególnych kategoriach. Może też zdarzyć się, że któregoś z koloru medali sędziowie w ogóle nie przyznają.

Spośród wszystkich złotych medali na poziomie podstawowym („Sznytki”) oraz na zaawansowanym („Galanty”) wybrana zostanie jedna praca, która zostanie nagrodzona jako Grand Prix Sznytki, oraz Grand Prix Galanty, czyli otrzymają  „Platynową Migawką”.

Skład sędziowski składa się z 4 wybranych osób, które ocenią wszystkie prace  zgłoszone do konkursu. Sędziowie będą podzieleni na 2 pary, a każda z par sędziów otrzyma odpowiednie kategorie do oceny. Owa ocena sędziów jest ostateczna i niepodważalna. Sędziowie nie są zobowiązani do argumentowania swoich wyborów, a także do tłumaczenia się w przypadku, gdy dany uczestnik poczuję się pokrzywdzony.

Skład sędziowski będzie brał pod uwagę 3 aspekty podczas oceniania: użyte  techniki, wartość artystyczną oraz historię. Na podstawie tych kryteriów, w możliwie  najbardziej obiektywny sposób zostanie wystawiona ocena poszczególnej pracy.


  • Zgłoszenie pracy

25 marca zostanie otworzona internetowa rejestracja prac. Każdy z uczestników będzie mógł zgłosić do 2 prac w każdej kategorii, na dowolnym poziomie. Koniec rejestracji internetowej nastąpi pod koniec 17 kwietnia (czwartek, do godziny 23:59). Przewidujemy także możliwość do rejestrowania się w dniu konkursu, lecz to w wyjątkowych sytuacjach (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem). Tak więc, jeżeli planujecie się pojawić prosimy pamiętać o terminie rejestracji.


  • Poziomy Kategorii

Każda z kategorii podzielona jest na dwa poziomy, w których uczestnik ma  możliwość wystartować:

1. Sznytka (Podstawowy)

2. Galanty (Zaawansowany)

Uczestnik sam decyduje na jakim poziomie chce wystartować.Nie ma możliwości mieszania poziomów przy zgłoszeniu (np. wybierając poziom podstawowy w jednej kategorii, inne zgłaszane prace w tej samej, bądź innej kategorii muszą być wystawione na jednakowym wcześniej wybranym poziomie, czyli podstawowym). W przypadku, gdy zgłoszenia będą miały różne poziomy organizator zastrzega sobie zmianę poziomu zgłoszenie według swojego uznania bądź dyskwalifikację.

Osoby, które otrzymały złoto na poziomie Sznytki w poprzedniej edycji „Migawki” mają obowiązek wystawienia się na poziomie Galantym. W razie wątpliwości organizator będzie miał możliwość weryfikacji. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, dany uczestnik może zostać przerzucony do wyższego poziomu lub zdyskwalifikowany. Bądźmy fair.

Chcemy wprowadzić pilotażowo weryfikację poziomu prac przy odbiorze. Specjalnie wytypowane osoby będą wstępnie oceniać prace (w razie sytuacji spornych organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji), a następnie weryfikować zadeklarowany poziom. W ten sposób chcemy usunąć możliwość zgłaszania prac ewidentnie odstających od reszty, tak aby rywalizacja była uczciwa dla wszystkich. Problem ten pojawia się na większości tego typu konkursach, natomiast my chcieli byśmy ten problem spróbować rozwiązać.


  • Wiek uczestnika

Dodatkowo na formularzu zgłoszeniowym należy także zaznaczyć w jakiej  kategorii wiekowej startuje uczestnik:

1. Junior – wiek uczestnika do 15 lat (włącznie)

2. Senior – wiek uczestnika powyżej 15 lat


  • Opłaty rejestracyjne

Każdy uczestnik, który chce wziąć udział w konkursie uiszcza na miejscu wpisowe w  wysokości 30zł. Opłata jest za uczestnika, a nie za zgłoszenie, więc za opłacenie wpisowego możemy zgłosić dowolną ilość prac (pamiętając o limicie zgłoszeń). Od obowiązku wpłaty zwolnieni są tylko uczestnicy, którzy startują w  kategorii Junior.


  • Limit zgłoszeń

Z racji, że konkurs ma miejsce w sklepie  hobbystycznym ustalony został limit prac jakie uczestnik może wystawić: po 2 zgłoszenia  do kategorii.


  • Wsparcie Migawkowe

Aby nie wykluczać osób zaangażowanych w pomoc Migawce, „Wsparcie Migawkowe” może brać udział w konkursie na równi z wszystkimi uczestnikami. Jedynie sędziowie wraz organizatorem nie są dopuszczeni do udziału. 


W przypadku jakichkolwiek niejasności proszę o kontakt na adres mailowy:

kontakt@lodzkamigawka.pl


Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany regulaminu nie później niż 2 tygodnie przed  terminem konkursu.

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za modele pozostawione na konkursie