Kategorie

Prace można zgłaszać w następujących kategoriach (do wysokości modeli nie wliczana jest podstawka):

Nr kategorii Nazwa kategorii Definicja kategorii

1

Mały Model

Pojedyncza figurka do 54mm

2

Duży Model

Pojedyncza figurka od 54mm

3

Popiersie

Wszystkie popiersia Fantasy, SF, historyczne i współczesne

4

Diorama

Prace, które skupiają się na historii, interakcji figur oraz są spójnie kompozycyjnie.

5

Pojazd / Potwór

Pojedyncza figurka maszyny bądź potwora

6

Oddział

Grupa figurek licząca od 3-15 modeli, spójnych tematycznie

Zgłaszane modele nie mają obowiązku być wystawiane na dedykowanych, czy specjalnie przygotowanych postumentach. Jednakże w przypadku oddziałów prosimy, aby modele miały pod sobą obowiązkowo kawałek podstawki (materiał dowolny), tak aby w trakcie przenoszenia prac nie było problemu z pojedynczymi modelami.  

 

Każda z kategorii ma 2 poziomy, w których można się zgłaszać: Sznytka (podstawowy) i Galanty (zaawansowany). Więcej informacji w znajdziecie w regulaminie.

Uczestnicy do 15 roku życia (włącznie) mogą wystawiać się jako Juniorzy. Wszyscy pozostali startują jako Seniorzy.

 

W razie problemów dopasowania pracy do kategorii prosimy kierować wiadomość na adres

kontakt@lodzkamigawka.pl


Przykłady modeli w danej kategorii

1. Maly Model

Space Marine – Games Workshop

 

 

 

 

Orc Troop – Infinity
Darth Vader / Stormtrooper – Star War: Shatterpoint

2. Duzy Model

 

 

Zyl  – Neko Galaxy
Pearl – Ignis Art
Azazel – Mindwork Games

3. Popiersie

Amanita Shaman – Creepytabels
Queen – Life Miniatures
Charles XII. – Zabaart

4. Diorama

Finding Nautilus – Fesechko
Theseus and the Minotaur – Pavel Gurianov
Giu’s Robot Repairs – Raffaele Picca

5. Pojazd/Potwor

Magnus the Red – Games Workshop
Iguana Squadron – Infinity
Land Raider Crusader – Games Workshop

6. Oddzial

Iron Golems – Games Workshop
Kill Team Komandos – Games Workshop
Starter Set – Star Wars: Shatterpoint